HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 3 LINK HIỂN THỊ TRÊN TRANG ĐẠI LÝ BEZ88

I. Link đầu tiên >>> Link dẫn đến trang chủ bez88.com

II. Link thứ 2 >>> Link dẫn đến phần đăng ký tài khoản thành viên

Bước 1:

 • 1: Điền tên đăng nhập ( Tên sử dụng khi đăng nhập chơi trên bez88.com )
 • 2+3: Điền mật khẩu và xác nhận lại mật khẩu đăng nhập tài khoản trên bez88.com
 • 4: Mã liên kết ( Sử dụng link giới thiệu từ đại lý phần này hệ thống tự điền có thể bỏ qua )
 • 5: Bấm đăng ký sang bước 2

Bước 2:

 • 1: Điền Họ và Tên ( Trường hợp khách hàng tự sử dụng ngân hàng để rút tiền thì chỗ này cần điền đúng Họ và Tên giống với tài khoản ngân hàng liên kết để rút tiền ). Nếu khách hàng dưới đại lý thanh toán bằng hình thức riêng tư khác thì phần Họ và Tên và liên kết tài khoản ngân hàng có thể điền bừa ) CHÚ Ý: Điền tên theo đúng định dạng viết hoa không có dấu như dưới hình.
 • 2: Email >>> Điền đúng Email sử dụng ( Trong trường hợp quên mật khẩu đăng nhập có thể sử dụng chức năng quên mật khẩu qua email để nhận lại mật khẩu ).
 • 3: Số điện thoại >>> Điền đúng số điện thoại đăng sử dụng ( Trong trường hợp Bez88 cần liên hệ trực tiếp với khách hàng để hỗ trợ hoặc xác minh tài khoản )
 • 4: Ngày sinh >>> Điền đúng ngày sinh khớp với CCCD ( Để nhận thưởng khuyến mãi sinh nhật hàng năm từ Bez88 cũng như sử dụng khi cần xác minh tài khoản )
 • 5+6: Chọn ngân hàng và điền đúng số tiền tài khoản ngân hàng liên kết ( Sử dụng cho việc rút tiền ) CHÚ Ý: Điền đúng tên ngân hàng và số tài khoản tránh rủi ro khi thực hiện rút tiền.
 • 7: Đánh dấu xác nhận trên 18 tuổi và chấp nhận điều khoản và điều kiên khi tham gia tại Bez88
 • 8: Bấm đăng ký >>> Hoàn thành các bước đăng ký tài khoản

III. Link thứ 3 >>> Link dẫn đến phần đăng ký tài khoản Đại Lý cấp dưới

Bước 1:

 • 1: Điền tên đăng nhập ( Tên sử dụng khi đăng nhập tại trang đại lý affbez88.com ). Tài khoản đại lý không đăng nhập được trên trang chủ bez88.com, chỉ được sử dụng với mục đích quản lý các tài khoản tuyến dưới.
 • 2+3: Điền mật khẩu và xác nhận lại mật khẩu đăng nhập tài khoản trên affbez88.com
 • 4: Mã đại lý tuyến trên ( Sử dụng link giới thiệu từ đại lý phần này hệ thống tự điền có thể bỏ qua )
 • 5: Bấm tiếp theo sang bước 2

Bước 2:

 • 1: Điền Họ và Tên ( Trường hợp khách hàng tự sử dụng ngân hàng để rút tiền thì chỗ này cần điền đúng Họ và Tên giống với tài khoản ngân hàng liên kết để rút tiền ). Nếu khách hàng dưới đại lý thanh toán bằng hình thức riêng tư khác thì phần Họ và Tên và liên kết tài khoản ngân hàng có thể điền bừa ) CHÚ Ý: Điền tên theo đúng định dạng viết hoa không có dấu như dưới hình.
 • 2: Email >>> Điền đúng Email sử dụng ( Trong trường hợp quên mật khẩu đăng nhập có thể sử dụng chức năng quên mật khẩu qua email để nhận lại mật khẩu ).
 • 3: Số điện thoại >>> Điền đúng số điện thoại đăng sử dụng ( Trong trường hợp Bez88 cần liên hệ trực tiếp với khách hàng để hỗ trợ hoặc xác minh tài khoản )
 • 4: Đánh dấu xác nhận trên 18 tuổi và chấp nhận điều khoản và điều kiên khi tham gia tại Bez88
 • 5: Bấm tiếp theo >>> Hoàn thành các bước đăng ký tài khoản đại lý