BƯỚC 1: Đăng ký tài khoản thành viên mới tại Bez88.com

BƯỚC 2: Liên kết tài khoản ngân hàng của bạn để có thể rút tiền ( Lưu Ý: Tài khoản phải liên kết ngân hàng mới có thể nhận được khuyến mãi thành viên mới )

BƯỚC 3: Vào mục chuyển ví để chọn sảnh để nhận chơi khuyến mãi thành viên mới CODE: TN12BEZ88

  1. Chọn số tiền chuyển là 0
  2. Chọn sảnh để chơi khuyến mãi
  3. Điền mã đặc biệt: TN12BEZ88
  4. Chờ 1 lúc đến khi hiện dòng chữ ( Valid Promo Code )
  5. Nhấn xác nhận để gửi yêu cầu nhận khuyến mãi
  6. Chờ hệ thống xét duyệt

Hình ảnh ví dụ: