BƯỚC 1: Đăng ký tài khoản thành viên mới tại Bez88.com

BƯỚC 2: Liên kết tài khoản ngân hàng của bạn để có thể rút tiền ( Lưu Ý: Tài khoản phải liên kết ngân hàng mới có thể nhận được khuyến mãi thành viên mới )

BƯỚC 3: Vào mục chuyển ví để chọn sảnh để nhận chơi khuyến mãi thành viên mới CODE: NAP50BEZ88

  1. Chọn mục gửi tiền
  2. Chọn mục chuyển ví
  3. Điền số tiền là 50
  4. Chọn sảnh muốn nhận KM
  5. Điền mã NAP50BEZ88
  6. Bấm xác nhận

Hình ảnh ví dụ: