Hướng dẫn đăng ký tài khoản cho thành viên mới

Bước 1: Truy cập Bez88.com

Bước 2: Sau đó bấm đăng ký

 • Tên đăng nhập: tên tài khoản bạn dùng khi đăng nhập

 • Mật khẩu: Mật khẩu tài khoản

 • Xác nhận mật khẩu: Xác nhận lại mật khẩu tài khoản

 • ID liên kết / giới thiệu: Điền nếu có

  Bước 3: Điền tiếp thông tin cá nhân hoàn thành đăng ký

  • Họ và Tên: họ tên thật viết hoa không dấu

  Ví Dụ: Nguyễn Văn Tuấn >>> NGUYEN VAN TUAN

  • Email: Điền đúng email để có thể sử dụng chức năng tìm lại mật khẩu trong trường hợp bạn quên mật khẩu

  • Tiền tệ: VND

  • Liên kết tài khoản ngân hàng của bạn ( chú ý: điền thông tin chính xác để có thể rút tiền )